ติดต่อเรา


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

130 หมู่ 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ / โทรสาร : 039-309185

E-mail : rpg48school@hotmail.com

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ