ติดต่อเรา


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

130 หมู่ 10 ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ / โทรสาร : 039-309185E-mail : rpg48school@hotmail.com  (งานธุรการ , สารบรรณ)

rpg48plan@gmail.com  (งานแผนงาน กลุ่มงบประมาณและสินทรัพย์)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ