งานมหกรรมรวมพลเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

24 มิถุนายน 2565
งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด ฝ่ายกิจการนักเรียน
ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
ซึ่งจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเขาคิชฌกูฏ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฎ- สี่แยกไฟแดงกระทิง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*