เปิดเทอม 2/2565

ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นกำหนดการเปิดเทอม และได้รับนักเรียนกลับเข้าสู่โรงเรียน โดยมีคณะครูต้อนรับนักเรียน บริเวณหน้าประตูโรงเรียน ทั้งนี้ ยังคงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโวิด19 ยังเคร่งครัด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*