ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ปีงบประมาณ 2562

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)   
ปีงบประมาณ 2562

1
2

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*