ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 รอบที่1

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี
ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปี64 รอบที่1

*หมายเหตุ ระดับชั้นที่มีนักเรียนเต็มตามจำนวนที่กำหนด คือ ชั้น ป.5 ,ป.6 และ ม.3

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*