ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม*

(สำหรับชั้นที่ยังสามารถรับเพิ่มได้)
ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. – 28 พ.ค. 2564
 
สามารถเข้าไปสมัครได้ที่
เอกสารการสมัคร
*หมายเหตุ ชั้นที่มีนักเรียนครบจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว
คือ ป.3, ป.5,ป.6,ม.1 และ ม.3

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*