ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และคนครัว

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒ อัตรา
และคนครัว ๑ อัตรา
รวม ๓ อัตรา
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครลูกจ้าง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*