ประกาศ”รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป “

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศ”รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป “
ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
รายละเอียด ดังแนบ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*