สสส. ติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีตำรวจจำลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี

เช้าวันนี้ (25 มกราคม 2561) ผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน (ตำรวจนักเรียน)
ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี ที่ปรึกษาโครงการ สสส.และคณะ
ในการติดตามความก้าวหน้าโครงการสถานีตำรวจจำลอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48
จังหวัดจันทบุรี ในการนี้มีการสาธิตการฝึกปฏิบัติของ ตำรวจนักเรียน และการให้ข้อมูลภายใต้โครงการดังกล่าวด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*