ประกาศ กำหนดการรับนักเรียนรายงานตัวกลับเข้าโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

📣 ประกาศ กำหนดการรับนักเรียนรายงานตัวกลับเข้าโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 แบ่งการรับเป็นพื้นที่จังหวัดต่างๆ ดังนี้

📌17 ​พ.ค.​ 65➡️ ระยอง ชลบุรี

📌18 ​พ.ค.​ 65​➡️ จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา​และ ปราจีนบุรี

📌19 พ.ค.​ 65➡️ สระแก้วและจังหวัดอื่นๆ เวลาการรับรายงานตัว 08.30-16.30 น.

**นักเรียนทุกคนต้องมีเอกสารรับรองการกักตัวอย่างน้อย 10 วัน ลงนามรับรองโดยอสม. หรือผู้นำชุมชน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวผู้ลงนามรับรอง และ **ต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิด19 แบบ ATK ภายใน 72 ชม. พร้อมเอกสารรับรองการตรวจ ดาวน์โหลดเอกสารใบรับรองการกักตัว

คำรับรองการกักตัวก่อนกลับเข้าโรงเรียน (1)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*