” พิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน”

โรงเรียนก่อตั้งขึ้นเมื่อ 29 พฤษภาคม 2504 จนถึงปัจจุบันโรงเรียนมีอายุครบ 61 ปี
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ครูเก่า และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดพิธีทำบุญพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน”
โดยมีนายพีระศักดิ์ สนั่นเครื่อง นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ เป็นประธาน
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
– การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน
– กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน จากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ โดย ดร.อัญชลี เหมชญาติ , ผอ.โชติเดช ชวัติชัย และ ดร.ซันโย สังวรดี
-พิธีบูชาบูรพคณาจารย์จากศิษย์เก่า
-การแสดง นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด รอยศิลาราชธานี และการแสดง โขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์ขาดเศียรขาดกร ชุดยกรบ
-การมอบทุนส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*