ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และตำแหน่งบุคลากรดูแลหอพัก

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และตำแหน่งบุคลากรดูแลหอพัก

-ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๒ อัตรา
-ตำแหน่งบุคลากรดูแลหอพัก ๒ อัตรา

รวม ๔  ตำแหน่ง

อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ระยะเวลาการจ้างตามแจ้งจัดสรรและอนุมัติการโอนงบประมาณ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ ๑๑ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ประกาศรับสมัครคนงาน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*