สอบธรรมศึกษาสอบในสนามหลวง ประจำปี 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี สอบธรรมศึกษาสอบในสนามหลวง ประจำปี 2565

ประกอบด้วย ประโยคธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก

โดยในภาคเช้าเป็นการสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมและในภาคบ่ายสอบวิชา ธรรม-พุทธ-วินัย

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*