การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

 

ประกาศใช้มาตรฐาน63(Ok)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*