พฤกษาวรรณศิลป์

https://sites.google.com/site/aaysongsiri42/kar-pluk-dxk-da-hla

               โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนองค์ประกอบที่ ๒  การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน นักเรียนได้ร่วมกันปลูก “ดาหลา”  ซึ่งเป็นพืชศึกษาของโรงเรียน และได้ศึกษาคุณและสุนทรียภาพพรรณไม้ที่ปลูก พบว่า สรรพสัตว์ใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหาอาหาร และการสืบพันธุ์ โรงเรียนมีความร่มรื่น มีชีวิตชีวา นักเรียน ผู้ปกครอง และครูได้ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จึงขอฝากผลงานการประพันธ์กลอนแปดที่บรรยายความงดงาม ประโยชน์ของดาหลา โดยเด็กชายปฐวี แสนสิงห์ และเด็กหญิงชมพูนุช สุวรรณมงคล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ไม้งามนามดาหลา 

ผู้ประพันธ์  เด็กชายปฐวี แสนสิงห์

                                              ในแว่นแคว้น แดนดิน ถิ่นสยาม              มีไม้งาม หลายหลาก มากหนักหนา

                                สารพัด งามผุดผาด ดาษดา                            ยั่วยวนตา พาเพลิดเพลิน เจริญใจ

                                             มีไม้หนึ่ง นามระบือ ชื่อดาหลา               เป็นไม้ป่า น่าชื่นชม สมสมัย

                              มีประโยชน์ มากไม่หยอก ทั้งดอกใบ                   สุดบรรยาย หลายขนาน เล่าขานมา

                                             ดอกก็สวย มีหลากสี ทั้งแดงขาว              งามพริ้งพราว ไม่พลิกแพลง แห่งบุพผา

                              ธรรมชาติ วาดสีสรรค์ พรรณนา                       งามดาหลา บุพผาชาติ ประกาศไกล

 

          ไม้งามนามดาหลา

ผู้ประพันธ์  เด็กหญิงชมพูนุช สุวรรณมงคล

                                                  พรรณไม้แสนงามอร่ามดั่งทอง                งามผุดผ่องพฤกษาใต้ฟ้าใส

                                        นามดาหลาสีแดงแรงเปลวไฟ                          ตัดกับใบเขียวชอุ่มชุ่มขจี

                                                 มีประโยชน์หลายหลากที่มากล้ำ             ดุจดังธรรมชาติเสกสรรค์ศรี

                                         รู้คุณค่ารู้รักษาค่าทวี                                    เป็นของดีที่ขึ้นชื่อระบือไกล

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*