พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งแล้ว สำหรับ วันไหว้ครู หรือ พิธีไหว้ครู ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครูนั้นเป็นการแสดงความเคารพครูอย่างหนึ่ง มักจะถูกจัดขึ้นในช่วง เดือนมิถุนายน ของทุกปี แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นวันพฤหัสบดีแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษานั้นๆ ให้เป็นวันไหว้ครู ซึ่งตามสถาบันการศึกษาต่างๆ จะกำหนดให้พิธีไหว้ครูจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี  ในปี 2565 วันไหว้ครูตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน 2565

ดังนั้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี จึงได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงความเคารพ และระลึกนึกถึงคุณครู

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*