ประวัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี

รับพระราชทานเกียรติบัตรขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี  เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เลขที่ 7 – 22210 – 001 ได้ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดย ผ่านการประเมิน รับป้ายสนองพระราชดำริพระราชทาน  เมื่อปีการศึกษา  2555  ได้รับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่ 1  เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน  เมื่อปีการศึกษา  2556  

รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รับพระราชทานเกียรติบัตรขั้นที่ 1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชน ปี พ.ศ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*