คู่มือการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

 

 คู่มือค่ายยุวชนคนคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.29 MB
 คู่มือโครงงานพัฒนาจริยคุณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.27 MB
 คู่มือการผลิตนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.45 MB
 คู่มือการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB
 คู่มือ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.33 MB
 คู่มิอคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.24 MB
 คู่มือกิจกรรมครอบครัวคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.4 MB
 คู่มือโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.2 MB
 คู่มือการนิเทศ กำกับ ติดตาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.6 MB
 คู่มือภาพยนตร์สั้นคุณธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.31 MB

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*